1. Administratorem Państwa danych osobowych jest REPIKO-STAL Czesław Franków, z siedzibą w Dębnie, przy ul. Droga Zielona 11. Z administratorem danych można skontaktować się osobiście pod wskazanym adres lub poprzez adres e-mail: repiko.stal@gmail.com.
  2. Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji zawartej umowy – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i f.
  3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawnych i rozliczenia prowadzonej działalności. Oznacza to, że chcąc skorzystać z usług należy podać dane osobowe. Niepodanie danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
  4. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora – upoważnienie pracownicy, pełnomocnik właścicieli apartamentu, biuro rachunkowe.
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W przypadku świadczenia usług dane będą przechowywane przez okres trwania umowy z uwzględnieniem dodatkowego terminu, tj. do upływu roku po zakończeniu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać w związku z realizacją umowy [terminy przedawnienia roszczeń liczone od końca roku, w którym usługa została wykonana; dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku], przy czym dane zawarte na dokumentach księgowych będą przechowywane co najmniej przez okres niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, tj. 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.
  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania , ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia zasad ochrony danych osobowych.
  7. Nie stosujemy profilowania i zautomatyzowanego przetwarzania danych.
  8. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych u administratora.
  9. Cookies – Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy “ciasteczka” (ang. “cookies”). Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Stosujemy cookies, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, umożliwić jej sprawniejszą nawigację oraz prowadzić spersonalizowane działania reklamowe. Przykładowo, cookies pomagają nam stwierdzić, czy dana strona naszej witryny została już obejrzana. Cookies mogą również powiedzieć nam, czy dana osoba odwiedziła już kiedyś naszą stronę internetową, czy też jest nowym użytkownikiem. Wykorzystywane przez nas cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani nie gromadzą w inny sposób żadnych osobistych informacji identyfikacyjnych. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania cookies, wymaga to skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na usunięcie wszystkich cookies z twardego dysku komputera, blokowanie wszystkich cookies lub też wysyłanie ostrzeżenia przed ich zapisaniem. Po odwiedzeniu naszej strony automatycznie zbierane są informacje ogólne o użytkowniku, które nie są jednak związane z danymi osobowymi. Są to np. nazwa dostawcy usług internetowych (lub z sieci firmowych, nazwa firmy), strona którą użytkownik odwiedził przed wejściem na naszą stronę, informacje o stronach, które użytkownik wyświetlił, data i czas odwiedzin, informacje o systemie operacyjnym i wersji przeglądarki używanej podczas odwiedzin. Te informacje są zbierane i analizowane w formie anonimowej. Są one stosowane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszej strony internetowej. Nie są one przetwarzane dalej, ani nie są przekazywane osobom trzecim.